Indlæser Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling 2019

29. april 2019 @ 9:00 - 10:00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansif

den 29. april 2019 kl. 09.00 til 10.00

hos Sampension, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det seneste regnskabsår ved formanden.
 3. Godkendelse af foreningens årsregnskab.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor og en suppleant til revisor.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt

Bestyrelsen skal minde om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes (jf. § 9, stk. 7). Medlemmer, som kunne have en interesse i at stille op til en bestyrelsespost, bedes ligeledes meddele dette til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingen.

ESG i krydsfeltet mellem lovgivning og frivillighed

Udviklingen af regulering på ESG-området har indtil nu været drevet primært af frivillighed og forskellige soft-law tiltag. Et eksempel på de frivillige tiltag er udbredelsen af anbefalinger for aktivt ejerskab i form af nationale investment stewardship codes.  2017 var fx det første år, hvor en lang række danske pensions- og forsikringsselskaber rapporterede efter følg eller forklar princippet ift. Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for aktivt ejerskab”, der er stærkt inspireret af UK Stewardship Code.

Frivillighed bliver nu suppleret og delvist erstattet af bl.a. EU-lovgivning. Seminaret vil sætte lys på denne gradvise kodificering af ESG og den begyndende lovgivning på området og anlægge synspunkter og perspektiver fra dels en investor og en NGO. Mere specifikt vil vi komme ind på følgende:

 • Med vedtagelsen i folketinget af forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i EU’s aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab), hvad bliver så de fremtidige rammer for investorernes arbejde med og rapportering om aktivt ejerskab i Danmark?
 • Hvad er forventningerne fra NGO-side til investorer og til den lovgivning, der drøftes hhv. er på vej i EU?

Laila Mortensen, adm. direktør for Industriens Pension og medlem af Komitéen for god Selskabsledelse, vil præsentere komitéens foreløbige erfaringer med de frivillige rapporteringer og diskutere, hvordan anbefalingerne ser ud i lyset af den nyvedtagne lov (foregår på dansk).

Eleni Choidas, Senior EU Affairs Officer, er ShareActions europæiske policy manager, baseret i Bruxelles. Eleni vil præsentere ShareActions vurdering af skiftet fra frivillighed til lovgivning og kommentere deres krav og forventninger til investorers ESG-tilgang på basis af den aktuelle lovgivning, som drøftes i EU (foregår på engelsk).

Registrering og let morgenmad fra kl. 8.30.

Tilmelding kan ske pr. e-mail til dansif@dansif.dk eller på telefon 33 32 42 66. Angiv venligst, hvis du kun deltager i en del af programmet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Detaljer

Dato:
29. april 2019
Tidspunkt:
9:00 - 10:00

Sted

Sampension
Tuborg Havnevej 14
Hellerup,2900Danmark