Medlemmer af Dansif

Absalon Capital Fondsmæglerselskab
Axcel
ATP
BankInvest – BI Management
C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab
Danske Bank
Engagement International
Forsikring & Pension
Handelsinvest Investeringsforvaltning
Hermes Equity Ownership Services Limited
IFU
Industriens Pension
Invesco Asset Management
Investeringsfondsbranchen
ISP
ISS | Institutional Shareholder Services
Jyske Bank
LB Forsikring
Lærernes Pension
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Mercer
MP Pension

MSCI ESG Research
Nordea
Nykredit
P+(DIP/JØP)
PenSam
PensionDanmark
PFA Pension
PKA
Pædagogernes Pension
Realdania
Sampension
Skandia Link Livsforsikring
Skandinaviska Enskilda Banken
Sparinvest
Sustainalytics BV
Syd Fund Management
The International Woodland Company
Topdanmark
Velliv
Velux Fondene (Villum Fonden og Velux Fonden)
Vigeo EIRIS