Hvad dækker et medlemskab

Dansif er ifølge vedtægterne åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i relation til ansvarlige investeringer, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).

Indmeldelse sker ved udfyldelse af ansøgningsformularen her og er gældende for kalenderåret. Første kontingentopkrævning sendes ud, når ansøgningen er blevet godkendt af bestyrelsen. Efterfølgende kontingentopkrævninger sker i starten af året og vil gælde fra 1. januar og året ud.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og er gyldig med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

Priser for medlemskab:

Institutionelle investorer og kapitalforvaltere:
Medlemmer med aktiver (under forvaltning)

over 40 mia. DKK: DKK 20.000
mellem 10 og 40 mia. DKK: DKK 10.000
under 10 mia. DKK: DKK 5.000

 

Professionelle rådgivere:

Medlemmer med

mere end 50 ansatte: DKK 20.000
mellem 25 og 50 ansatte: DKK 10.000
færre end 25 ansatte: DKK 5.000

Medlemskab giver bl.a. adgang til foreningens 3-4 årlige arrangementer.

Læs mere i foreningens vedtægter