Kontakt Dansif

Dansifs sekretariat:

Fiolstræde 44, 2.th
DK-1171 København K

Telefon +45 2180 1524

www.dansif.dk
dansif@dansif.dk

CVR.: 33.63.63.85

Bankoplysninger:

Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 3109363928

Swift: DABADKKK
IBAN kode: DK5230003109363928

Bank: Danske Bank
Adresse: Holmens Kanal 2-12, DK-1092 København K