Indlæser Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ordinær generalforsamling 2024

9. april @ 9:00 - 11:00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Den 9. april kl. 9.00-11.00
Hos Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Generalforsamlingen bliver efterfulgt af Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension, der vil fortælle om sit syn på aktivt ejerskab anno 2024. Hvilke ESG-emner fokuserer han på i den igangværende sæson, når AkademikerPension indtager talerstolen – og hvorfor? Og er han aktivist eller bare en aktiv ejer på vegne af sine medlemmer, når han fremsætter aktionærforslag hos de danske selskaber eller udtaler kritik i pressen? Kom og spørg ham.

 DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det seneste regnskabsår ved bestyrelseslederen.
  3. Godkendelse af Dansif årsrapport 2023
  4. Beslutning om anvendelse af overskud.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og en suppleant til revisor.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Indkommende forslag.
  9. Eventuelt.

 

Ad 3. Under dette punkt vil der ligeledes blive behandlet budget for det kommende års aktiviteter.

Ad 5. Nuværende bestyrelse:

Dewi Dylander, PKA, bestyrelsesleder
Eric Pedersen, Nordea Asset Management, næstformand
Christian Schubart, PFA, kasserer
Erik Alhøj, Engagement International
Mikael Bek, PenSam
Troels Børrild, AkademikerPension
Anna Maria Fibla Møller, AP Pension
Charlotte Mansson, BlackRock
Ann-Sophie Lemvigh, Danske Bank
Melanie Jensen, Sustainalytics

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 2 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Dewi Dylander, PKA, formand – GENOPSTILLER

Eric Pedersen, Nordea Asset Management, næstformand – GENOPSTILLER

Christian Schubart, PFA, kasserer – GENOPSTILLE IKKE

Erik Alhøj, Engagement International – GENOPSTILLER

Medlemmer, som kunne have en interesse i at stille op til bestyrelsen, bedes meddele dette til sekretariatet på dansif@dansif.dk senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Ad 6. Bestyrelsen indstiller Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at gennemgå (review) foreningens årsregnskab for det kommende år.

Ad 7. Bestyrelsen indstiller, at der vedtages en kontingentstigning på 20% fra 2025. Kontingentstigningen har til formål at dække øgede omkostninger til sekretariatsbistand, generel prisstigning ved afholdelse af arrangementer og fungere som opsparing til NordicSIF 2028, hvor Dansif igen er vært. Kontingentet har været uændret siden 2014.

Ad 8. Indkommende forslag
Bestyrelsen skal minde om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes (jf. § 9, stk. 7).

 

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne tilmelde sig via mail til dansif@dansif.dk.

 

Detaljer

Dato:
9. april
Tidspunkt:
9:00 - 11:00