Ansvarlige investeringer med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer slår for alvor igennem i Danmark. Det viser en undersøgelse blandt de 50 største institutionelle investorer.

Alle de største institutionelle investorer i Danmark har defineret politikker for ansvarlige investeringer. Det nye er, at ESG-integration gennemføres på tværs af flere aktivklasser, og at der sker en større inddragelse på tværs af de relevante funktioner i selskaberne.

Det viser en ny undersøgelse, som Dansif har gennemført blandt de 50 største banker, investeringsselskaber og pensionskasser i Danmark, der tilsammen står for 90 procent af den investerede kapital.

”Indarbejdning af ESG-forhold er fortsat mest udbredt i børsnoterede aktier, men vi kan se en klar udvikling mod, at Dansifs medlemmer i stigende grad arbejder med ansvarlig investering i bredden af deres investeringsvirksomhed, og at der både på tilsyn og implementering sker en højere involvering på chefniveau. Begge dele er udtryk for, at ansvarlige investeringer for alvor har slået igennem i Danmark”, siger formand for Dansifs bestyrelse, Rasmus Juhl Pedersen.

75% svarer således, at bestyrelsesmedlemmer og andre betroede har tilsynsansvar. 82% svarer, at det samme gælder på CEO-, investeringschef- og investeringskomité-niveau, og 50% på dette niveau i organisationen er involveret i gennemførsel af ansvarlige investeringspolitikker.

Undersøgelsen viser også, at de institutionelle investorer har stigende fokus på klimaudfordringerne og på FN’s verdensmål (SDG’erne). 71% specificerer mindst et værktøj, som de bruger til at håndtere klimarelaterede risici og muligheder. De mest anvendte værktøjer er scenarieplanlægning og måling af klimaaftryk af investeringsporteføljer. Og 74% svarer, at de aktivt bruger verdensmålene til impact-måling, allokering af aktiver eller på andre måder.

”En vigtig drivkraft bag engagementet er forventningen om ny regulering fra EU. Vi ved fra vores medlemsarrangementer, at der er stor bevågenhed om EU’s handlingsplan for en bæredygtig finanssektor og udviklingen af en grøn taxonomi, for hvad EU vurderer er grønt og bæredygtigt.  Det er interessant og illustrerer, at danske institutionelle investorer tager ansvarlighed og bæredygtighed alvorligt”, siger Rasmus Juhl Pedersen.

Du kan finde Dansifs undersøgelse vedhæftet denne mail eller på dette link.

Ønsker du mere information om emnet, kan du kontakte Dansifs bestyrelse via Rasmus Juhl Pedersen (formand for Dansifs bestyrelse) på rjp@pbu.dk eller telefon +45 35 27 28 39.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om ansvarlige investeringer.
Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere og er i dag et selvstændigt netværk under Finansforeningen.

Læs mere om Dansif på www.dansif.dk.