På Dansifs generalforsamling i april 2018 blev bestyrelsens forslag om et tættere samarbejde med Finansforeningen – med ambition om at fortsætte som selvstændig forening, men i praksis at virke som et udvalg under Finansforeningen – vedtaget. Forslaget er nu også blevet vedtaget på Finansforeningens generalforsamling d. 27. juni, og dermed træder samarbejdet mellem de foreninger i kraft pr. 1. juli 2018.

Dansifs bestyrelse konstituerede sig efter Dansifs generalforsamling med Johan Mellerup (PensionDanmark) som formand, Rasmus Juhl Pedersen (Pædagogernes Pension) som næstformand, og Andreas Stang (PFA) som kasserer.


Betydning for jeres medlemskab af Dansif

Helt konkret betyder dette, at Dansif kommer tættere på Finansforeningen, samt at Dansif i højere grad vil komme til at fungere som et udvalg i stil med Finansforeningens andre fagudvalg. Dansif bevarer dog til fulde sin foreningsmæssige selvstændighed, så der både er plads til arrangementer på tværs med Finansforeningen og de smallere niche-arrangementer.

For at give Dansifs medlemmer mulighed for at deltage i Finansforeningens andre aktiviteter, får alle organisationer, som betaler 10.000 kr. eller mere i kontingent til Dansif, ét premium-medlemskab af Finansforeningen til deres primære kontaktperson. Dansif forpligter sig i den forbindelse til at holde 3-4 møder årligt, som også er åbne for Finansforeningens medlemmer. Derudover vil Dansifs bestyrelsesformand repræsentere Dansif i Finansforeningens bestyrelse.