• Copenhagen Business School (CBS) for oprettelsen af ESG Minor.
  • Associate Professor Kristjan Jespersen, Copenhagen Business School (CBS), for sit drive og engagement i sin undervisning på CBS ESG Minor, hvor han bygger bro mellem teori og praksis.
  • Forsikring & Pension bl.a. for koordineringen af pensionsbranchens tilsagn om at øremærke 350 mia. kr. til grønne investeringer frem mod 2030.

Læs indstillingerne nederst. Vinderen vil blive offentliggjort på Finansforeningens Nytårsmiddag d. 20. januar 2022. Sidste års vinder var Klimarådet for deres vægtige rapporter om klima og samfundsøkonomi (Peter Møllgaard modtog prisen på vegne af Klimarådet, billedet).

Krav til de nominerede:
– Kapitalforvalter
– Investor
– Fond
– Analyseinstitution
– Forening
– Person

Bedømmelseskriterier:
De indstillede kandidater, som skal være hjemmehørende i Danmark, er indstillet i forhold til følgende kriterier:
– En virksomhed/investor, der har gjort innovative fremskridt eller har gjort særligt nyskabende tiltag indenfor ESG på deres område.
– En kapitalforvalter, fondsmægler eller lignende, der har gjort innovative fremskridt eller har gjort særligt nyskabende tiltag indenfor bæredygtige investeringsprodukter, analyse eller lignende.
– En person, der har gjort en særlig indsats for fremme af bæredygtighed indenfor investeringer eller analyse, eller en person/organisation, der har fremmet samarbejdet/dialogen om ESG mellem forskellige interessenter.

Udvælgelseskomité: Dansifs bestyrelse

Dommerkomité:
– Charlotte Mansson, Sustainalytics, næstformand i Dansif
– Erling Skorstad, formand i Finansforeningen / CFA Society Denmark
– Thomas Steen Hansen, næstformand i Finansforeningen / CFA Society Denmark

******

Copenhagen Business School (CBS) for oprettelsen af ESG Minor.

CBS blev allerede sidste år nomineret til Dansifs ESG-pris for sin den gang helt nye ESG Minor. Det første hold på 50 studerende tog hul på ESG Minor i 2020, og allerede i 2021 blev optaget tredoblet til 167 nye studerende.

Med ESG Minor imødekommer CBS erhvervslivets stigende behov for kompetente medarbejdere, der har valgt ESG som en integreret del af deres uddannelsesforløb. Erhvervslivet står over for store muligheder og kritiske udfordringer i relation til den bæredygtige omstilling, så der er brug for veluddannede kandidater inden for disse områder. Ikke mindst for at sikre brobygningen mellem ESG i teori og praksis samt mellem virksomheder og investorer.

ESG Minors tre kurser giver de studerende mulighed for fordybelse i de globale ESG-udfordringer. Der undervises i, hvordan virksomheder kan rapportere om bæredygtighed, hvordan sådanne målinger kan evalueres, og hvordan de er forbundet med bæredygtige investeringer og risici. På kurset ”Critical Cases in ESG & Sustainable Investing” bringer ESG Minor de studerende sammen med eksterne interessenter, der selv arbejder målrettet med ESG. Her kan de studerende opnå ”real life” læring i samarbejde med virksomheder og investorer om konkrete problemstillinger og innovative løsninger.

De to helt centrale CBS-medarbejdere bag ESG Minor er Kristjan Jespersen fra Department of Management, Society and Communication, og Caroline A. Pontoppidan, Department of Accounting.

***

Associate Professor Kristjan Jespersen, Copenhagen Business School (CBS), for sit drive og engagement i sin undervisning på CBS ESG Minor, hvor han bygger bro mellem teori og praksis.

Man kan vanskeligt omtale CBS’ ESG Minor uden at nævne Kristjan Jespersen, ph.d., Associate Professor, Department of Management, Society and Communication på CBS.

Kristjan er nomineret på baggrund af sine formidlingsevner, der giver de studerende en god forståelse for ESG i teori og praksis. Han har et tydeligt ønske og engagement for at inddrage ledende danske og internationale selskaber og eksperter i sin undervisning, og denne undervisningstilgang giver de studerende ideelle muligheder for at forberede sig på behovene for værdiskabende ESG-kompetencer i deres videre karriere efter universitetet.

CBS ESG Minor har længe været efterspurgt blandt investorer og virksomheder, og på kort tid er kurset blevet en succes, der kan tilskrives Kristjans og kollegaernes dedikerede indsats. I indstillingerne til prisen fremhæves Kristjan både af studerende og eksperter for kursets og undervisningens balance mellem det tekniske og kvalitative indhold og for brugen af virkelige cases. Dette bygger bro mellem virksomhederne og de studerende og sikrer nytænkning omkring komplekse problemstillinger, dilemmaer og løsninger.

Kristjan er en ambassadør for koblingen mellem akademisk fokus og praktiske udfordringer til glæde for både studerende og arbejdsgivere.

***

Forsikring & Pension bl.a. for koordineringen af pensionsbranchens tilsagn om at øremærke 350 mia. kr. til grønne investeringer frem mod 2030.

Forsikring & Pension (F&P) har spillet en central rolle for den danske pensionsbranches involvering i den grønne omstilling. Branchens betingede tilsagn fra 2019 om at investere 350 mia. kr. i grøn omstilling frem mod 2030 sendte et stærkt signal om et markant bidrag til omstillingen. F&P koordinerede konkretiseringen af branchens ambitionsniveau og mindede om, hvor stor en investeringsmuskel danskernes pensionsopsparinger er, og hvordan de kan medvirke til at fremme klimavenlige løsninger.

Efterfølgende har F&P været involveret i opfølgningen på det betingede tilsagn. Den seneste opgørelse i sommeren 2021 viste, at branchen har udmøntet 122 mia. kr. i grønne investeringer siden 2019 og dermed er foran planen mod de 350 mia. kr. Med fraværet af et rammeværk har F&P sat sig for bordenden i en arbejdsgruppe, som har søgt at forbedre måden, hvorpå branchen definerer og måler grønne investeringer.

Endvidere har F&P spillet en væsentlig rolle i Finanssektorens klimapartnerskab. Et fælles sekretariat for klimapartnerskabet med Finans Danmark har bragt forsikrings- og pensionsbranchen i dialog internt og med andre sektorer om, hvad der skal til for at mindske dansk CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Klimapartnerskabets arbejde er senest resulteret i en branchestandard for klimarelateret rapportering, som vil give mere sammenlignelige klimarelaterede data fra F&P’s medlemsvirksomheder.

Endelig anerkendes F&P’s bidrag til arbejdet med at opgøre CO2-udledninger ens på tværs af brancher samt for at gøre CO2-data lettere tilgængelige.