Der er blevet afsat endnu flere ressourcer til arbejdet med ansvarlige investeringer inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i Danmark. Det viser en ny undersøgelse blandt de 50 største banker, investeringsselskaber og pensionskasser i Danmark.

Dansifs undersøgelse ”The Current State of Responsible Investment in Denmark” viser, at de 50 største institutionelle investorer i Danmark afsætter stadig flere ressourcer til arbejdet med ansvarlige investeringer inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer. I gennemsnit er det antal medarbejdere, der er dedikeret til arbejdet med ansvarlige investeringer steget fra 2,6 i 2019 til 4,3 i 2021. Det er fortsat de investorer med størst formue under forvaltning, der har flest ansatte på området.

”Vi ser fortsat, at institutionelle investorer har et stort fokus på ansvarlige investeringer.  Arbejdet med ESG og ansvarlige investeringer er ikke længere et add-on hos vores medlemmer, men en integreret del af investeringsbeslutningen. Derfor ser Dansif det også som en positiv udvikling, at der både internationalt og nationalt er sket en kraftig opkvalificering på uddannelsesfronten. Her kan bl.a. nævnes CBS’ ESG Minor og Certificate in ESG Investing, som udbydes af den globale organisation CFA Institute,” siger forkvinde for Dansifs bestyrelse, Dewi Dylander.

Derudover viser undersøgelsen, at danske investorer i høj grad udnytter deres stemmeret. Ifølge 2021-undersøgelsen deltager 83% af respondenterne i afstemninger. Alle respondenterne bruger serviceudbydere til at give stemmeanbefalinger eller til at lave research, som hjælper med afstemningsbeslutninger. 88% af respondenterne offentliggør oplysninger om deres stemmeafgivelse.

46% af respondenterne har forpligtet sig til et netto-nul-drivhusgasmål, og 69% af respondenterne uden et netto-nul-drivhusgasmål indikerer, at de har planer om at fastsætte et mål. Dette er i tråd med Danmarks langsigtede mål om, at vi i 2050 skal være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget.

”Klima er helt i front hos de institutionelle investorer. Der er igangsat mange nye initiativer i de senere år, herunder ikke mindst nye Net Zero Frameworks som f.eks. IIGCC, NZAOA og CDP. Vi ser samtidig, at de forskellige initiativer har stor dansk opbakning,” siger Dewi Dylander.

Du kan finde Dansifs undersøgelse på dette link.

Ønsker du mere information om undersøgelsen, kan du kontakte Dansifs bestyrelse via forkvinde Dewi Dylander på ddy@pka.dk.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om ansvarlige investeringer.Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere og er i dag et selvstændigt netværk under Finansforeningen.

Læs mere om Dansif på www.dansif.dk.