På Dansifs generalforsamling d. 27. april 2021 var Troels Børrild, AkademikerPension, på genvalg. Derudover stillede Mads Steinmüller, Danske Bank, Mikael Bek, PenSam, og Simon Leicht Nielsen, ATP, op til bestyrelsen. Alle fire blev valgt ind i bestyrelsen. Stort tillykke til alle fire.

Samtidig havde Søren Larsen, Nykredit, og Erik Eliasson, Danske Bank, forud for generalforsamlingen meddelt, at de ikke stillede op til genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke Søren og Erik for samarbejdet og indsatsen i bestyrelsen.

Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension, meddelte på generalforsamlingen, at han ikke søger genvalg til formandsposten. Rasmus fortsætter dog i bestyrelsen det næste år for at fastholde kontinuiteten i bestyrelsen og i samarbejdet med Finansforeningen. Bestyrelsen vil gerne takke Rasmus for hans store engagement i foreningen, og det glæder os, at Rasmus har valgt at fortsætte i bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde har Dansifs bestyrelse konstitueret sig med Dewi Dylander, PKA, som formand. Charlotte Mansson, Sustainalytics, blev genvalgt som næstformand; og Christian Schubart, PFA, blev genvalgt som kasserer.