Dansif har d. 18. juni afholdt generalforsamling, og på generalforsamlingen blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelsen: Christian Schubart, PFA og Dewi Dylander, PKA. Derudover blev Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension, Charlotte Mansson, Sustainalytics, og Keld Lundberg Holm, Engagement International, genvalgt.

Bestyrelsens sammensætning er dermed som følger:

Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension – formand
Charlotte Mansson, Sustainalytics – næstformand
Christian Schubart, PFA – kasserer
Dewi Dylander, PKA
Erik Eliasson, Danske Bank
Keld Lundberg Holm, Engagement International
Søren Larsen, Nykredit
Troels Børrild, MP Pension