På Dansifs generalforsamling d. 26. april 2022 var Dewi Dylander, PKA, og Christian Storm Schubart, PFA, på genvalg. Derudover stillede Kristoffer Birch, LD Fonde, Eva Grønhøj, BlackRock, Eric Pedersen, Nordea Asset Management, og Erik Alhøj, Engagement International, op til bestyrelsen.

Dewi Dylander, Christian Storm Schubart, Eric Pedersen og Erik Alhøj blev valgt ind i bestyrelsen. Stort tillykke til alle fire.

Samtidig havde Charlotte Mansson, Sustainalytics, Keld L. Holm, Engagement International, og Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension, forud for generalforsamlingen meddelt, at de ikke stillede op til genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke Charlotte, Keld og Rasmus for samarbejdet og indsatsen i bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde har Dansifs bestyrelse konstitueret sig. Dewi Dylander, PKA, blev genvalgt som formand; Eric Pedersen, Nordea Asset Management, blev valgt som næstformand; og Christian Schubart, PFA, blev genvalgt som kasserer.

Dansifs bestyrelse består nu af Dewi Dylander, PKA, Eric Pedersen, Nordea Asset Management, Christian Storm Schubart, PFA, Erik Alhøj, Engagement International, Mads Steinmüller, Danske Bank, Mikael Bek, PenSam, Simon Leicht Nielsen, ATP og Troels Børrild, AkademikerPension.