På Dansifs generalforsamling d. 18. april 2023 kunne bestyrelsen byde velkommen til fire nye kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Dewi Dylander, PKA, fortsætter som formand og bidrager dermed til en 50/50 kønsfordeling i bestyrelsen. Ved den efterfølgende konstituering blev det også besluttet at Eric Pedersen, Nordea Asset Management fortsætter som næstformand og at Christian Storm Schubart, PFA, fortsætter som kasserer.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Anna Maria Fibla Møller, AP Pension, Charlotte Mansson, BlackRock, Ann-Sophie Lemvigh, Danske Bank og Melanie Jensen, Sustainalytics.
Stort tillykke til alle fire.

På valg var også Troels Børrild, AkademikerPension og Mikael Bek, PenSam, der begge modtog genvalg samt Simon Leicht Nielsen, ATP og Mads Steinmüller, Danske Bank, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke Simon og Mads for samarbejdet og indsatsen i bestyrelsen.