Dansif, som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark, har i mandags på den ordinære generalforsamling godkendt, at den fortsættende forening fremover bliver et selvstændigt netværk under Finansforeningen.

Finansforeningen og Dansif ønsker med aftalen at udbrede vidensdeling og erfaringsudveksling om ansvarlige investeringer blandt de 2 foreningers medlemmer. Samtidig styrkes integrationen af ESG og investeringer i både Finansforeningen og Dansif til gavn for begge foreningers medlemmer.

Bestyrelsesformand i Finansforeningen Lars Bo Bertram udtaler i forbindelse med samarbejdets indgåelse, at “ESG og ansvarlige investeringer fylder mere og mere i vores medlemmers hverdag. Det er ikke længere et spørgsmål om et add-on til en porteføljestrategi, men nu mere en fuldstændig integreret del af investeringsbeslutningen og -analysen, som vores medlemmer sidder med i hverdagen. Derfor vil vi gerne kunne tilbyde medlemmerne det højeste niveau af vidensdeling på området, og det opnår vi ved at knytte Dansif tættere til vores netværksstruktur og forening.”

Formanden for Dansif Johan Mellerup udtaler: “Det er 10 år siden at Dansif blev oprettet, og siden da er der sket meget inden for ansvarlig investering og ESG i Danmark og internationalt. Med det nye samarbejde med Finansforeningen styrker vi Dansif, så det også er det relevante netværksforum for ESG de næste 10 år. Dansifs bestyrelse ser frem til de nye muligheder for erfaringsudveksling og vidensdeling, som samarbejdet giver.”

Samarbejdet er godkendt af bestyrelsen i Finansforeningen og medfører en mindre formel ændring i Finansforeningens vedtægter, som forventes besluttet på Finansforeningens generalforsamling i juni måned.

Om Finansforeningen/CFA Society Denmark
Finansforeningen er stiftet den 30. april 1974, og CFA Society Denmark blev oprettet den 16. december 1999. CFA Society Denmark er associeret med den globale forening CFA Institute, der sætter de højeste, globale etiske og faglige standarder for investment professionals. CFA Institute har hovedsæde i Charlottesville, Virginia, og kontorer i New York, London og Hong Kong. Finansforeningen/CFA Society Denmark har til formål at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau gennem arbejde med kompetenceudvikling og networking for investment og finance professionals i Danmark. Foreningen skaber værdi for medlemmerne ved, at man mødes på tværs af institutioner og sektorer til foredrag, seminarer, workshops, kurser, konferencer samt i professionelle netværk.
Kontakt bestyrelsesformand Lars Bo Bertram på mobil 40 42 74 80.

Om Dansif

Dansif blev stiftet som forening den 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere. Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om ansvarlige investeringer. Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i ansvarlige investeringer, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).
Kontakt bestyrelsesformand Johan Mellerup på mobil 61 14 21 26.