Indlæser Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling 2022 og fagligt seminar om dansk klimapolitik og omstilling af fødevaresystemet

26. april @ 9:00 - 12:00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansif den 26. april 2022 kl. 9.00 til 10.00 hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1. sal, Auditoriet

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det seneste regnskabsår ved formanden.
  3. Godkendelse af foreningens årsregnskab.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og en suppleant til revisor.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt

Uddybning af de enkelte punkter er sendt direkte til medlemmerne.

Bestyrelsen skal minde om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes (jf. § 9, stk. 7). Medlemmer, som kunne have en interesse i at stille op til en bestyrelsespost, bedes ligeledes meddele dette til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Registrering og let morgenmad fra kl. 8.30.

Dansk klimapolitik og omstilling af fødevaresystemet – kl. 10.00-11.30 (frokost kl. 11.30-12.00)

I forlængelse af generalforsamlingen d. 26. april 2022 vil bestyrelsen gerne invitere Dansifs medlemmer til et fagligt indlæg ved Klimarådet, sidste års vinder af Finansforeningens ESG-Pris, sponsoreret af Dansif, om status og udfordringer for dansk klimapolitik. Jørgen Elmeskov, Rådsmedlem, Klimarådet vil præsentere Klimarådets seneste bedømmelse af fremskridtene mod at opfylde Klimalovens krav om en reduktion i udledningerne på 70% i 2030. Derudover, vil Michael Minter, programchef for CONCITOs program om Fremtidens fødevarer, give en situationsbeskrivelse og redegøre for de vigtigste elementer i de kommende årtiers omstilling til et mere klimavenligt og bæredygtigt fødevaresystem.

Status og udfordringer for dansk klimapolitik
Jørgen Elmeskov, Rådsmedlem, Klimarådet – læs mere her
Med afsæt i en kort præsentation af Klimarådet og dets rolle vil Jørgen Elmeskov præsentere Klimarådets seneste bedømmelse af fremskridtene mod at opfylde Klimalovens krav om en reduktion i udledningerne på 70% i 2030. På den baggrund diskuteres nogle væsentlige politiktiltag for at komme i mål med de 70% og videre på vej mod netto-nul udledninger i 2050, inklusive en drivhusgasafgift, yderligere udbygning med vedvarende energi, og etablering og udbygning af PtX. I forlængelse af det sidste vil Jørgen Elmeskov understrege de langsigtede – og for investorer relevante – bindinger som et behov for kulstof sekvestrering og begrænsede mængder af kulstof punktkilder sætter på den fremtidige PtX udbygning.

Omstillingen af fødevaresystemet set i et globalt perspektiv
Michael Minter, Programchef, Fremtidens fødevarer, CONCITO – læs mere her.
Fødevaresektoren står for godt en fjerdedel af de globale drivhusgasudledninger og er samtidig en af de største årsager til tab af biodiversitet. Derfor får vi ikke sikret en sund og bæredygtig planet uden en omfattende grøn omstilling af verdens fødevareproduktion og -forbrug. Hovedfokus i omstillingen af fødevaresystemet i Danmark og globalt bør være at sikre tilstrækkeligt med sund mad på mindst mulig plads med mindst mulig drivhusgasudledning og mindst mulig negativ påvirkning af natur, miljø og dyrevelfærd. Michael Minter giver en situationsbeskrivelse og redegør for de vigtigste elementer i de kommende årtiers omstilling til et mere klimavenligt og bæredygtigt fødevaresystem.

Tilmelding
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne tilmelde sig via mail til dansif@dansif.dk. Angiv venligst, hvis du kun deltager i en del af programmet.

 

 

Detaljer

Dato:
26. april
Tidspunkt:
9:00 - 12:00

Sted

Kosmopol
Fiolstræde 44
København K,1171